skip to Main Content

Dates i funcionament 2019-2020

CALENDARI – TRES CONCERTS AL JUNY DEL 2020

Inscripcions

Fins al 30 de setembre del 2019

Omplir formulari online a l’apartat inscripcions

Enviament partitures

Juny, juliol i setembre del 2019

Format digital (pdf)

Formació del professorat

  • 2 d’octubre CONJUNTA
  • 20 de gener SISTER ACT
  • 27 de gener QUEEN
  • 20 de març SISTER ACT
  • 27 de març QUEEN
  • 5 de maig SISTER ACT
  • 12 de maig QUEEN

De 10 a 13h.

Casal Loiola (Barcelona)

Taller general

1 d’abril – Taller alumnes concert Badalona

2 d’abril- Taller alumnes concert Terrassa

3 d’abril- Taller alumnes concert Hospitalet

Teatre Zorrilla- Taller alumnes concert Badalona

Auditori de Terrassa- Taller alumnes concert Terrassa

Auditori Barradas- Taller alumnes concert Hospitalet

Assajos generals i concert a Badalona

7 de juny de 2020

Teatre Zorrilla

Assaig general i concert a Terrassa

13 de juny de 2020

Auditori de Terrassa

Assaig general i concert a l’Hospitalet de Llobregat

19 de juny de 2020

Auditori Barradas

Back To Top